Jadrošped

Činnost

Jadrošped je mezinárodní spedice, která slouží klientům, kteří dovážejí nebo vyvážejí zboží prostřednictvím přístavu Rijeka, stejně jako klientům, pro které organizuje nejrůznější druhy dopravy (železniční, silniční, lodní), a to vždy tak, aby se jejich zboží vždy nacházelo v pravou chvíli na pravém místě.

V rámci své činnosti poskytuje Jadrošped níže uvedené služby:

 • vývoz zboží z tuzemska do zahraničí (exportní spedice)
 • dovoz zboží ze zahraničí do tuzemska (importní spedice)
 • převoz zboží mezi cizími komitenty přes vlastní zemi (převozní nebo tranzitní spedice)
 • uzavírání smluv o dopravě, naložení, vyložení, přeložení, třídění, balení, uskladnění a pojištění zboží
 • organizování dopravy různými druhy dopravních prostředků
 • celní zastupování - zastupování a vyřizování formalit spojených s celním odbavováním zboží (zmínit lze celní odbavení dvou 80tunových jeřábů značky Liebherr pro přístav Rijeka)
 • získávání nejrůznějších potvrzení inspekčních služeb
 • železniční doprava
Jadrošped

jsme schopni nabízet konkurenceschopné ceny železničních tarifů na vnitrostátních i zahraničních relacích, a to proto, že máme uzavřenou přímou smlouvu s chorvatskými a maďarskými železnicemi stejně jako s mnoha obchodními partnery na území Slovinska, Srbska, Rakouska, České republiky, Slovenska i Polska.

 • kalkulace dopravních nákladů a vytváření nabídek, určování trasy dopravy i příslušného tarifu
 • zprostředkování rezervování lodního prostoru pro kontejnerovou dopravu (máme uzavřené smlouvy a spolupracujeme se všemi seriozními kontejnerovými plavebními společnostmi, které využívají vodní cestu ve směru Rijeky).
 • máme oddělení charteringu, které zajišťuje rezervování lodní přepravy zboží klasickými loděmi, a to především do zemí severní Afriky, ale také do ostatních zemí po celém světě.

Společnost Jadrošped se v prvních letech své činnosti soustředila především na práci se dřevem a dřevěnými výrobky, nicméně během let se její specializace rozšířila také na řadu dalších typů všeobecného nákladu včetně:

 • železného materiálu, kolejnic a odpadového železa
 • sypkých obilovin manipulovaných přes sila v přístavu Rijeka
 • žulových bloků
 • cementu
 • sypké soli určené pro silnice
 • strojů, strojních součástí a vybavení
 • project cargo
 • sypké železné rudy a uhlí
Jadrošped

Kontejnerový provoz je moderní formou dopravy s tendencí stálého růstu a Jadrošped se může každým rokem chlubit velkým množstvím zpracovaných kontejnerů. S kontejnery manipulujeme při dovozu, převozu i vývozu nejrůznějšího druhu zboží, ovšem zároveň organizujeme plnění kontejnerů, a to ve skladech přístavu Rijeka nebo přímo na kontejnerovém terminálu. V rámci kontejnerového provozu zprostředkováváme rezervování lodního prostoru pro velké množství kontejnerů.