Jadrošped

O nama

Jadrošped, kao međunarodni otpremnik, nezamjenjiv je transportni savjetnik koji služi interesima robe, pronalazi najbolja i najpovoljnija rješenja organizacije transporta, te je tvrtka koja je spremna i sposobna u svakom trenutku pružiti optimalno logističko rješenje svojim klijentima.

Jadrošped d.o.o. je međunarodno otpremništvo osnovano 1984. godine, te  time spada u jednu od špedicija s najdužom tradicijom na području luke Rijeka. Do 31.12.2005. godine Jadrošped je radio u sustavu poduzeća „Luka“ Rijeka kao njen organizacijski dio,  a od 01.01.2006. godine posluje kao samostalna tvrtka.

Jadrošped

Danas je Jadrošped jedan od najvećih otpremnika na riječkom području djelujući:

  • u Luci Rijeka
  • u slobodnoj zoni  Škrljevo, a koja je sastavni dio Luke Rijeka
  • na kontejnerskom terminalu Rijeka Brajdica
  • u Raši, terminalu Luke Rijeka za drvo i stoku
  • u Bakru, terminalu Luke Rijeka za rasute terete

Vizija

Želja nam je zadržati status jednog od najsnažnijih međunarodnih otpremnika na riječkom području, stalno usavršavati naš cijeli tim, te tako spremno odgovarati  na sve izazove koje donosi budućnost, a uvijek na zadovoljstvo naših klijenata.

Jadrošped