Jadrošped

Działalność

Jadrošped sp. z o.o. To międzynarodowa Spedycja skierowana do klientów, którzy importują lub eksportują towar przez port Rijeka. Jak również klientów, dla których organizujemy wszelkiego rodzaju transport towarowy ( kolejowy, drogowy, morski) stawiając szczególny nacisk na dostarczenie dóbr w odpowiednie miejsce o odpowiednim czasie.

W zakresie swojej działalności Jadrošped oferuje następujące usługi:

 • Rozprowadzanie towaru z własnego kraju za granice (spedycja eksportowa)
 • Sprowadzanie towaru z zagranicy (spedycja importowa)
 • Przewóz dóbr między kontynentami przez własne granice (tranzytna spedycja)
 • Przygotowanie i zawieranie umów dotyczących transportu, załadunku, wyładunku, przeładunku, sortowaniu, pakowaniu, przechowywaniu i ubezpieczeniu towarów
 • Organizacja transportu różnego rodzaju pojazdami
 • Pośrednictwo celne - reprezentowanie przy czynnościach związanych z ocleniem towaru (wyróżniamy oclenie dwa 50- cio tonowe dźwigi w porcie Rijeka)
 • Wydawanie wszelkiego rodzaju potwierdzeń służb inspektorskich
 • Transport kolejowy
Jadrošped

Mamy możliwość oferować konkurencyjne ceny taksy kolejowych na krajowych i międzynarodowych trasach, ponieważ mamy umowę bezpośrednio z Chorwackimi i Węgierskimi kolejami, oraz umowy z licznymi partnerami na terenach Słowenii, Serbii, Austrii, Słowacji, Polski i Czech.

 • Kalkulacja kosztów transportowych, wyznaczanie trasy i taryfy oraz przedstawienie oferty
 • Pośrednictwo w rezerwacji przestrzeni na statkach do sprzętu kontenerowego (mamy umowy o współpracy ze wszystkimi szanowanymi transporterami kontenerowymi, którzy korzystają z portu Rijeka)
 • Prowadzimy oddział charteringu, który prowadzi rezerwacje przestrzeni na klasycznych statkach głównie z krajów północnej Afryki, ale również z krajów całego świata.

Spółka Jadrošped w pierwszych latach istnienia zajmowała się przede wszystkim drewnem i produktami z drewna, ale z biegiem czasu wyspecjalizowała się w wielu rodzajach ogólnego towaru takiego jak:

 • feromateriały, szyny i żelazo złomowe
 • Zboże luzem w pośrednictwie silosa portu Rijeka
 • Bloki granitowe
 • Cement
 • Sól do posypywanie dróg
 • Maszyny, części do maszyn i sprzęt
 • Projekt Cargo
 • Ruda żelaza i węgiel
Jadrošped

Przewóz kontenerowy to nowoczesna forma transportu z trendem rosnącym,a spółka Jadrošped co roku wyróżnia się wielką liczbą przerobionych kontenerów. Zajmujemy się kontenerami z eksportu, importu, tranzycie z różnorodnym towarem. Organizujemy również załadunek kontenerów z magazynów portu Rijeka lub bezpośrednio z terminalu kontenerowego. W zakresie usług pośredniczymy również przy rezerwacji dużych ilości przestrzeni statku kontenerowego.